Постројење за пиролизу отпадних гума серије

  • Batch Type Waste Tire Pyrolysis Plant

    Постројење за пиролизу отпадних гума серије

    Метода пиролизе је једна од свеобухватних метода са високом додатом вредношћу у третману отпадних гума. Кроз технологију пиролизе опреме за третман отпадних гума, сировине попут отпадних гума и отпадне пластике могу се прерадити да би се добило гориво, чађа и челична жица. Процес има карактеристике нултог загађења и високог приноса уља.