Горионик

  • burner

    горионик

    Котловски пламеник се односи на горионик котла, горионик котла гориво и гасни котао најважнија је пратећа помоћна опрема, пламеник котла се углавном дели на горионик горива и плински горионик и двоструки горионик, укључујући горионик горива који се може поделити на горионик лаког уља и горионик на тешка уља, лагано уље се углавном односи на дизел, тешко уље односи се на бензин за вађење нафте, дизел уље након остатка тешког уља; Плински горионици се могу поделити на горионике на природни гас, градске горионике, ТНГ горионике и биогас горионике.