Постројење за пиролизу домаћег отпада

  • Domestic waste pyrolysis plant

    Постројење за пиролизу домаћег отпада

    Комунални комунални отпад и чврсти отпад из домаћинства углавном се састоје од одбаченог свакодневног потрошног материјала. Овај уобичајени отпад се обично ставља у црну врећу или канту која садржи смешу влажних и сувих материјала који се могу рециклирати, органских, неорганских и биоразградивих материјала.
    Градски кућни отпад и кућни отпад углавном се састоје од одбаченог дневног потрошног материјала. Ова врста обичног смећа обично се ставља у црну врећу или канту за смеће која садржи мешавину влажних и сувих материјала који се могу рециклирати, органских, неорганских и биоразградивих материјала.
    Опрема за третман кућног отпада коју је истражила и произвела наша компанија потпуно је аутоматизована од храњења до краја процеса сортирања. Може прерадити 300-500 тона дневно, а за рад треба само 3-5 људи. Читав сет опреме не захтева ватру, хемијске сировине и воду. То је пројекат рециклаже заштите животне средине који заговара држава.