Постројење за пиролизу ољног муља

  • Oilsludge Pyrolysis Plant

    Постројење за пиролизу ољног муља

    Користи се за смањење, нешкодљив третман и искоришћавање ресурса муља за реализацију санације тла. Одвајањем воде и органских материја у муљу од тла, садржај минералног уља у чврстом производу након обраде пукотинама је мањи од 0,05%. Под претпоставком сигурности, заштите животне средине и континуираног и стабилног рада, смањење муља, нешкодљив третман и коришћење ресурса.