Отпадна фабрика за пиролизу пластике

  • Waste Plastic Pyrolysis Plant

    Отпадна фабрика за пиролизу пластике

    Користи се за искоришћавање ресурса отпадне пластике. Темељном разградњом високо молекуларних полимера у отпадним производима од пластике, они се враћају у стање малих молекула или мономера за производњу мазута и чврстих горива. Под претпоставком сигурности, заштите животне средине и континуираног и стабилног рада, рециклирање, нешкодљивост и смањење отпадне пластике. Линија за производњу отпадне пластичне пиролизе компаније користи специјални композитни катализатор и специјално композитно средство за дехлорисање за благовремено уклањање киселих гасова попут хлороводоника створеног пуцањем ПВЦ-а, продужавајући век трајања опреме.